In juli 2015 ging een groep Nederlandse veteranen in het kader van wederopbouw- en verzoeningsprojecten in de regio Srebrenica, Bosnië Herzegovina, geïnitieerd door PortAgora, Centrum Europese Samenwerking in Tilburg en Emir Nurkic / Alliance Franco Bettoli / SrebrenicaWave / BetNet in Bosnië, (voor het eerst) terug naar die regio, waar ze twintig jaar eerder als Dutchbatters langere tijd verbleven, en hadden daar o.a. een bijzondere ontmoeting met De moeders van Srebrenica. Ward Hopstaken en Prisca van der Mullen, documentairemakers, reisden met hen mee en legden de ervaringen van de groep vast op film, met als resultaat een prachtige, indringende documentaire (van ruim een uur).
In maart 2016 was de première van deze docu, voor een grote groep betrokkenen, geïnteresseerden, politici, en anderen, bij Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg.

(Helaas is er door omstandigheden nadien niet veel met de documentaire gedaan. Eeuwig zonde, want het is een in alle opzichten bijzonder (en) waardevol document…)

première: 25 maart 2016 (besloten)

trailer en synopsis

 © 2015-2016 WHfilmsPortAgora